Alla företagsnamn är klickbara
E Utför markentreprenad
K Utför konsultutredningar
V Utför VVS-installationer (inomhus)
X Installerar vakuum- och extremt snålspolande toaletter
Diplomerad Läs mer om diplomutbildningarna

Fritext

print Skriv ut

Företag
Produkt
Spec.
Ort

Bjerking AB Uppsala
  Box 1351
751 43 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1
Kontaktperson: Jessika Ahlund Harbom
Telefon: 010-211 80 54
Växel: 010-211 80 00
jessika.harbom@bjerking.se
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
info@bjerking.se
 
CS Teknik Växjö
  Kungsgatan 36
342 51 Vislanda
Tel: 0472-350 90
Mob: 070-882 41 85
Fax: 0472-350 91
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
Kontaktperson: Sten-Åke Carlsson

sten-ake@csteknik.com
 
GeoLabbet Nord AB Umeå
  Flurkmark 94
905 94 Umeå
Arvid: 070-365 41 10
Linda: 070-585 19 88
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
arvid@geolabbet.se
 
Hjortens Laboratorium Östersund
  Fagerbacken 28 C
831 46 Östersund
Telefon: 063-13 23 55
Kontaktpersoner:
Roine Svingen
Robert Lundqvist
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser och vattenanalyser.
info@hjortenslab.se
www.hjortenslab.se

Övrig information:
Hjortens Laboratoriums verksamhet omfattar bl a vattenanalyser, både mikrobiologiska och kemiska, foderanalyser för häst och idisslare, jordartsanalys genom siktning och sedimentation och mikrobiologiska analyser av livsmedel.
Provsvar vid jordartsanalys innehåller en siktkurva som visar andelen av de olika fraktionerna i jorden och en tabell som visar de olika fraktionsstorlekarna i procent. Vi kan även bistå med att sända provsvar till respektive kommuns miljökontor.
 
Skanska Sverige AB Växjö
  Box 7073
350 07 Växjö
Besöksadress: Högsbyvägen
Tel: 010-448 14 66
Fax: 0470-77 39 10
tommy.rosell@skanska.se
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
Kontaktperson: Tommy Rosell
 
Sweco Geolab Stockholm
  Besöksadress: Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm
Paket- och provinlämning: Rålambsvägen 13, 112 59 Stockholm
Telefon: 08-695 63 62
Kontaktpersoner:
Per Carlsson
Christer Åkerman
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
geolab@sweco.se
www.sweco.se/geolab
 

 

Visar 1-6 av 6 poster.