Alla företagsnamn är klickbara
E Utför markentreprenad
K Utför konsultutredningar
V Utför VVS-installationer (inomhus)
X Installerar vakuum- och extremt snålspolande toaletter
Diplomerad Läs mer om diplomutbildningarna

Fritext

print Skriv ut

Företag
Produkt
Spec.
Ort

Bjerking AB Uppsala
  Box 1351
751 43 Uppsala
Besöksadress: Strandbodgatan 1
Kontaktperson: Jessika Ahlund Harbom
Telefon: 010-211 80 54
Växel: 010-211 80 00
jessika.harbom@bjerking.se
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
info@bjerking.se
 
CS Teknik Växjö
  Kungsgatan 36
342 51 Vislanda
Tel: 0472-350 90
Mob: 070-882 41 85
Fax: 0472-350 91
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
Kontaktperson: Sten-Åke Carlsson

sten-ake@csteknik.com
 
Eurofins Agro testing Sweden AB Fagersta
  Björn: 010-490 84 21
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, vattenanalyser, spårning av föroreningar
Kontaktperson: Björn Gustavsson
BjornGustavsson@eurofins.se
www.eurofins.se/tjaenster/vaextodling/infiltration-jordanalys-foer-mindre-avloppsanlaeggningar

Övrig information:
Eurofins Agro är Sveriges största leverantör av analyser inom jord, gödsel, plantor och foder. Vi utför ackrediterade infiltration- och siktanalyser vi sänder om så önskas kopia på provsvar direkt till respektive miljökontor.
 
GeoLabbet Nord AB Umeå
  Flurkmark 94
905 94 Umeå
Arvid: 070-365 41 10
Linda: 070-585 19 88
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
arvid@geolabbet.se
 
Hjortens Laboratorium Östersund
  Fagerbacken 28 C
831 46 Östersund
Telefon: 063-13 23 55
Kontaktpersoner:
Roine Svingen
Robert Lundqvist
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser och vattenanalyser.
info@hjortenslab.se
www.hjortenslab.se

Övrig information:
Hjortens Laboratoriums verksamhet omfattar bl a vattenanalyser, både mikrobiologiska och kemiska, foderanalyser för häst och idisslare, jordartsanalys genom siktning och sedimentation och mikrobiologiska analyser av livsmedel.
Provsvar vid jordartsanalys innehåller en siktkurva som visar andelen av de olika fraktionerna i jorden och en tabell som visar de olika fraktionsstorlekarna i procent. Vi kan även bistå med att sända provsvar till respektive kommuns miljökontor.
 
MRM Konsult ( Luleå ) Luleå
 
Kontaktperson: Peter Liikamaa
Telefon: 0920-604 81
Adress: Gammelstadsvägen 5D, 972 41 Luleå
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, Vattenanalyser, Spårning av föroreningar.
peter@mrm.se
www.mrm.se

Övrig information:
Vi har två geotekniska laboratorier, ett i Luleå och ett i Stockholm. Vi utför ackrediterade tester på väg- och järnvägsmaterial samt betongballast, t.ex. mekaniska tester. Förutom laboratorieverksamheten har vi en grupp med geo- och miljökonsulter.
 
MRM Konsult ( Stockholm ) Stockholm
 
Kontaktperson: Per Carlsson
Telefon: 08-764 46 66
Adress: Tavastgatan 34, 118 24 Stockholm
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser, Vattenanalyser, Spårning av föroreningar.
per.carlsson@mrm.se
www.mrm.se

Övrig information:
Vi har två geotekniska laboratorier, ett i Stockholm och ett i Luleå. Vi utför ackrediterade tester på väg- och järnvägsmaterial samt betongballast, t.ex. mekaniska tester. Förutom laboratorieverksamheten har vi en grupp med geo- och miljökonsulter.
 
Skanska Sverige AB Växjö
  Box 7073
350 07 Växjö
Besöksadress: Högsbyvägen
Tel: 010-448 14 66
Fax: 0470-77 39 10
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
Kontaktperson: Tommy Rosell
tommy.rosell@skanska.se
 
Sweco Geolab Stockholm
  Besöksadress: Gjörwellsgatan 22, 112 60 Stockholm
Paket- och provinlämning: Rålambsvägen 13, 112 59 Stockholm
Telefon: 08-695 63 62
Kontaktpersoner:
Per Carlsson
Christer Åkerman
Verksamhet: Företaget utför jordartsanalyser
geolab@sweco.se
www.sweco.se/geolab
 

 

Visar 1-9 av 9 poster.